Значение на думата беглик таш

Беглик таш в буквален превод от турски език означава място с камъни. 
Времето
в
Приморско

14 °C

Ясно

вятър 20 км/ч

2023-04-02 10 | 17 °C
2023-04-03 9 | 14 °C
2023-04-04 5 | 11 °C
2023-04-05 3 | 6 °C

Температура на водата

12 °C